Dünyanın yenidən formalaşdırılması... Şirkətimizin qlobal missiyası:
Estetikanın insanların gündəlik həyatına nüfuz etməsini təmin etməkdir. Gözəllik anlayışı, incəsənət qalereyaları və ya muzeylər ilə məhdudlaşmamalı, bizim yaşamımızın ayrılmaz tərkib hissəsi olmalıdır. Belə ki, bu iddialı məqsəd, tamamilə yeni şirkət strukturunu, eləcə də, insan kapitalına böyük investisiyanı tələb edir. Nəticədə, memarlıq və interyer dizaynı kimi şərti sahələrdən olan yüksək səviyyəli peşəkarlardan əlavə, biz bir çox mütəxəssislərdən ibarət böyük bir komanda yaratdıq: Rəssamlar, heykəltaraşlar, 3D dizaynerlər, incəsənət nümayəndələri və yaradıcı direktorlar... Əlbəttə əsas öhdəlik bu fərqli sahələrə aid şəxslərdən təşkil olunmuş komandanın vahid şəkildə öz fikirlərini bir layihə üzərində cəmləşdirərək bütün istedadlarını göstərə biləcəkləri bir quruluş formalaşdırmaqdır. Bizim ilham mənbəyimiz, Leonardo və ya Michelangelo kimi dahilərin öz ölümsüz şah əsərlərinə həyat verdikləri klassik Renessans (İntibah) dövrü olmuşdur. Bu kataloqda görəcəyiniz nümunələr, həmin yaradıcı prosesinin məhsullarıdır. Qeyd etməyə ehtiyac yoxdur ki, gözəllik onu görən gözlərdədir. Ümid edirik ki, siz də bizim dünyanı yaşamaq üçün

 

Copyright © 2014 ASBETAS.COM, All Rights Reserved. Designed by Dark Team. This web site is best viewed by Firefox and Chrome browsers.